Dry cooler

Dry cooler

Działalność produkcyjna w dzisiejszych czasach niesie ze sobą duże koszty inwestycyjne, które przede wszystkim związane są z zakupem maszyn, mających usprawnić proces produkcyjny. Każdy inwestor musi o tym pamiętać zanim rozpocznie działalność produkcyjną. Ze względu na duże ryzyko i wkład finansowy, bardzo ważne jest to, aby nie popełnić błędu na żadnym z etapów.

Dla niektórych kategorii przemysłu bardzo ważny jest dobór odpowiednich urządzeń wspierających proces produkcyjny. Wiąże się to niejednokrotnie z dedykowanym projektowaniem adekwatnych instalacji. Bardzo ważną rolę przy produkcji odgrywają urządzenia chłodnicze, których zadaniem jest utrzymanie odpowiednio niskiej temperatury na każdym etapie produkcji. Urządzeń jest wiele, my szczególnie polecamy DRYCOOLERY.

Czym są DRYCOOLERY

DRYCOOLERY zwane również suchymi chłodnicami cieczy lub suchymi schładzaczami cieczy, odpowiadają za rozproszenie ciepła powstałego podczas pracy sprężarkowych układów chłodniczych. Urządzenia zastosowanie odnajdują przede wszystkim w zakładach przemysłowych, gdzie zajmują się odprowadzeniem ciepła z różnych procesów technologicznych.

DRYCOOLERY jako urządzenia przekazują ciepło bez wymiany wilgoci, stąd nazwa DRCOOLER (ang. dry – suchy, pozbawiony wody). Niektóre modele wzbogacone są o modyfikację w postaci układów zraszania, które odpowiadają za zwiększenie intensywności wymiany ciepła przez odparowywanie wody. Tego typu rozszerzenia i ulepszenia zmienią się w wyniku dążeń producentów do uzyskania jak największej wydajności i jak najmniejszych wymiarów sprzętu. Tradycyjna konstrukcja zawiera:

  • wymiennik woda-powietrze,
  • wentylatory (najczęściej osiowe, choć istnieją również wykonania specjalne z wentylatorami promieniowymi),
  • układ automatycznej regulacji (której zadaniem jest utrzymanie zadanej temperatury wody na wylocie),
  • obudowę z nóżkami.


    sitemap